Σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα της ενορίας

Ταξιάρχου της Ιστιαίας, στη Βόρειο Εύβοια. 

eikones
Με τη χάρη του Χριστού μας και την άδεια και ευλογία του σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσοστόμου, ξεκινάμε το δύσκολο αυτό «ταξίδι» μας - τη μαρτυρία της πίστεώς μας στον 21ο αιώνα.
Σε μια εποχή καθολικής αμφισβήτησης και σχετικοποίησης αξιών και ιδανικών, κόντρα στο πανίσχυρο ρεύμα του υλισμού και του μηδενισμού, η συντακτική ομάδα της ενοριακής αυτής ιστοσελίδας θα επιχειρήσει να αποτελέσει ανάχωμα ενάντια στη σχεδόν βίαιη εκδυτικοποίηση της κοινωνίας μας. Μέσα από την προβολή της Ορθόδοξης Πατερικής Παράδοσης, του γνήσιου εκκλησιαστικού φρονήματος και της λεβεντιάς της πονεμένης Ρωμηοσύνης.  Και ο Θεός βοηθός!

ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ 

Ποια είναι η συκιά του Ευαγγελίου που ξεράθηκε φαινομενικά παράλογα; Και ποια είναι η ακρότατη πείνα που ζητού­σε καρπό πριν από την ώρα; Και τι σημαίνει η κατάρα για ένα αναίσθητο πράγμα. (Μάρκ. 11,12-14.,Ματθ. 21,18)

ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ, ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΩΝ-(ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α' - ΝΓ')
ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ

     Ο Θεός Λόγος που οικονομεί τα πάντα για χάρη της σωτηρίας των ανθρώπων, αφού παιδαγώγησε πρώτα τη φύση μας με το νόμο που περιέχει σωματικότερη λατρεία -γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί την αλήθεια γυμνή από τυπικά προκαλύμματα εξαιτίας της άγνοιας και της αλλοτρίωσης που της προ­κλήθηκε προς τα αρχέτυπα θεία πράγματα-ύστερα, ερχόμενος στον κόσμο αφού έγινε φανερά από τον εαυτό του άνθρωπος παίρνοντας σάρκα που είχε νοερή, και λογική ψυχή, κι αφού ως Λόγος μετέφερε τη φύση μας στην άυλη, γνωστική, πνευματική λατρεία, δεν ήθελε, αφού πια φάνηκε στη ζωή η αλήθειανα εξουσιάζει η σκιά, που τύπος της ήταν η συκιά.

Γι' αυτό λέει· επιστρέφοντας από τη Βηθανία στα Ιεροσόλυμα,[Ματθ. 21,18· Μάρκ. 11,11ε.]δηλαδή μετά την τυπική και σκιώδη και που ήταν κρυμμένη μέσα στο νόμο παρουσία του, ερχόμενος ξανά στους ανθρώπους με τη σάρκα-γιατί έτσι πρέπει να εκληφθεί το επιστρέφοντας-είδε στο δρόμο μια συκιά που είχε μόνο φύλλα,[Ματθ. 21,18· Μάρκ 11,13]που υπήρχε στη σκιά και στους τύπους, δηλαδή τη σωματική λατρεία του νόμου κατά την άστατη και παροδική-επειδή ήταν δίπλα στο δρόμο- παράδοσητη λατρεία των τύπων μόνο και των θεσμών που περνούν.

 Όταν ο Λόγος την είδε σαν συκιά ωραία και με­γαλοπρεπή και στολισμένη, ωσάν με φύλλα, με τα εξωτερικά περιβλήματα των σωματικών παραγγελμάτων του νόμου και μη βρίσκοντας καρπό, δηλαδή δικαιοσύνη, την καταράστηκε επει­δή δεν έδινε τροφή στο Λόγοη καλύτερα πρόσταξε να μη κα­λύπτει πια δυναστεύοντας την αλήθεια με τους νομικούς τύ­πους, πράγμα που αποδείχτηκε στη συνέχεια με τα έργα, αφού καταξεράθηκε εντελώς η νομική ωραιότητα που είχε την ύπαρ­ξή της στα σχήματα μόνο και έσβησε η έπαρση των Ιουδαίων γι' αυτή.

Γιατί δεν ήταν εύλογο αλλά ούτε κι επίκαιρο, αφού πια είχε φανεί λαμπρή η αλήθεια των καρπών της δικαιοσύνης να παρασύρεται και να ξεγελιέται από τα φύλλα η όρεξη όσων παράτρεχαν σαν δρόμο την παρούσα ζωή και να αφήνουν τους πλούσιους φαγώσιμους καρπούς του Λόγου. Γι' αυτό λέει δεν ήταν ο καιρός των σύκων·[Μάρκ. 11,13] ο χρόνος δηλαδή κατά τον οποίο κυριαρχούσε στην ανθρώπινη φύση ο νόμος, δεν ήταν καιρός καρπών της δικαιοσύνης, αλλά εικόνιζε τους καρπούς της δι­καιοσύνης και μυούσε κατά κάποιο τρόπο τη μέλλουσα θεία κι απόρρητη και σωτήρια όλων χάρη, στην οποία δεν είχε φτάσει από την απιστία του ο παλαιός λαός και γι' αυτό χάθηκε.

     Γιατί ο Ισραήλ, λέει ο θείος απόστολος, με το να επιδιώκει το νόμο της δικαιοσύνης, δηλαδή το νόμο της σκιάς και των τύπων, δεν έφτασε στο νόμο της δικαιοσύνης,[Ρωμ. 9,31]δηλαδή το νόμο που ολοκληρώνεται με το Πνεύμα του Χριστού.

Ή πάλι˙ επειδή το πλήθος των ιερέων και γραμματέων και νομικών και Φαρισαίων, άρρωστοι από την κενή δόξα με την επίδειξη της πλαστής ευλάβειας των ηθών, φαινόμενοι ότι ασκούσαν δικαιοσύνη, έτρεφαν την έπαρση της οίησηςο Λό­γος λέει ότι η οίηση αυτών που αναφέρθηκαν είναι συκιά άκαρ­πη πλούσια μόνο σε φύλλα, την οποία, αυτός που επιθυμεί τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και πεινά τη θέωσή τους, την κα­ταριέται ως άκαρπη και την ξεραίνει, ώστε, προκρίνοντας από το να φαίνονται το να είναι δίκαιοι, αφού ξεντυθούν το χιτώνα της ηθικής υπόκρισης και φορέσουν το γνήσιο χιτώνα της αρετής, όπως θέλει ο θείος Λόγος, να περάσουν μ' ευσέβεια τη ζωή τους παρουσιάζοντας στο Θεό της ψυχής μάλλον τη διάθε­ση, παρά την πλαστότητα των ηθών στους ανθρώπους.

Αν τώρα και μερικοί από τους Χριστιανούς είμαστε τέ­τοιοι, πλάθοντας την ευλάβειά μας με τους τρόπους χωρίς έργα δικαιοσύνης, αν δεχτούμε το Λόγο ως φιλάνθρωπο που πεινά τη σωτηρία μας, αποξηραίνει το σπέρμα της κακίας μέσα στην ψυχή, την οίηση, για να μη μας δίνει πια την ανθρωπαρέσκεια, καρπό της φθοράς.

Έχετε, σύμφωνα με τις δικές μου πενιχρές δυνάμεις, το νόημα του λόγου, που κατά την αφήγηση που έκανα έδειξε τον Κύριο να πεινά ορθά και χρήσιμα να καταριέται τη συκιά και να την ξεραίνει σε κατάλληλη ώρα, γιατί ήταν εμπόδιο στην αλήθεια, και που ήταν είτε η σύμφωνη με το νόμο παλαιά παρά­δοση των σωματικών τύπων είτε και η επαρμένη συμπεριφορά των Φαρισαίων και η δική μας.macedonia is greek

Με ευχαρίστηση ευλογώ την δημιουργία ιστοσελίδος στην Ενορία Ταξιάρχη Ευβοίας, την οποία εγκρίναμε και με το περί ημάς Μητροπολιτικό Συμβούλιο, ανταποκρινόμενοι στην αίτηση του καλού μας Εφημερίου της, αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π.Στεφάνου Στεφόπουλου - Προέδρου και του μελών του οικείου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Το διαδίκτυο, παρά τους υπαρκτούς, από την ενδεχόμενη κακή χρήση του, κινδύνους, είναι ένα σπουδαίο μέσον γνώσεως και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, ιδίως των νέων, που είναι και ιδιαίτερα εξοικειωμένοι μαζί του.
Η Εκκλησία καταφάσκει την ανθρώπινη πρόοδο και τον πολιτισμό, ως αποτέλεσμα των δώρων του Θεού προς τον άνθρωπον! Συνεπώς, χρησιμοποιεί, δίχως φόβο και την ηλεκτρονική επικοινωνία, τονίζοντας πάντα την καλή επ´ αγαθώ χρήση της. Φοβείται την εξάρτηση, την απομόνωση από την αληθινή επικοινωνία με το Θεό και τους συνανθρώπους και την περιδιάβαση σε τόπους θανατηφόρους!
Ας είναι, λοιπόν, ένας τρόπος εκκλησιαστικής αγωγής, προαγωγής της πίστεως και της αγάπης και καλλιεργείας της ενότητος, η ιστοσελίδα αυτή, τόπος όπου θα παρέχεται δωρεάν η αγάπη του Θεού και η Αλήθεια, δίχως φανατισμούς και μισαλλοδοξίες-ξένες πάντοτε προς το ορθόδοξο ήθος, που σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, ως Θεόσδοτο δώρο. Χώρος και τόπος σεμνής προβολής και πληροφόρησης και της Ενοριακής δραστηριότητος, αλλά και ευρύτερα της Περιοχής και, γιατί όχι και της Ιεράς Μητροπόλεως.
Στον εκλεκτό μου συνδιάκονο, τον δραστήριο και σύμπονο πατέρα Στέφανο και τους περί Αυτόν συνεργάτες εύχομαι πλούσιο τον φωτισμό και την χάρη του Αγίου Πνεύματος και καρποφορία μεγάλη και επιτυχή στο εγχείρημα. Στους επισκέπτες του ιστοτόπου απευθυνόμενος τους καλωσορίζω εγκάρδια και τους εύχομαι καλή συγκομιδή. Με πολλή αγάπη πατρική και στοργή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ,ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ Χρυσόστομος.