Σὲ συνέχεια τῶν προηγούμενων ἄρθρων ποὺ δημοσιεύθηκαν στὴν Ἐνοριακὴ Εὐλογία σχετικὰ μὲ τὴν Μιτοχονδριακὴ Εὔα (Τεύχη 130-131 καί 132-133) καὶ δεδομένων τόσο τοῦ ἔντονου ἐνδιαφέροντος ἀλλὰ καὶ τῶν ἔντονων ἀντιδράσεων ποὺ αὐτὰ προκάλεσαν θεωρήσαμε σκόπιμο νὰ συνεχίσουμε καὶ νὰ κλείσουμε αὐτὸ τὸ θεματικὸ κύκλο ρίχνοντας φῶς στὴν ὑπόλοιπη μισή ἱστορία, αὐτὴ τοῦ Y-χρωμοσωμικοῦ Ἀδάμ.

31519785 1912400605457858 5183111162094419968 n

Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ,

Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου

  Aπό το βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας»    O άνθρωπος είναι το «κατ' εικόνα» του Θεού και επομένως η ζωή του, για να ανταποκριθεί στην αληθινή του φύση, πρέπει να είναι μικρογραφία της ζωής του Θεού. Επειδή ο Θεός είναι Τριαδικός, και ο άνθρωπος καλείται να γίνει «Τριαδικός», ζώντας «Τριαδικά», δηλαδή τη ζωή της πλήρους ενότητας και της ολοκληρωτικής αγάπης. Σε μια τέτοια ζωή καλεί τον άνθρωπο ο Τριαδικός Θεός που είναι το αρχέτυπο του άνθρωπου. Η ζωή της αγάπης δεν ανταποκρίνεται μόνο στην αληθινή φύση του ανθρωπου, αλλα οδηγεί τον άνθρωπο και στην αληθινή Θεογνωσία.

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

π ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ


         Πιστεύουμε σε ένα Θεό, πού είναι τέλειος και όχι ατελής. Η μία θεία ουσία είναι απλή και όχι σύνθετη. Γι' αυτό και όταν λέμε πώς πιστεύουμε σε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, δεν εννοούμε τρεις θεούς, αλλά Ένα: Μία ουσία σε τρεις υποστάσεις.

triada

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου

 

 Το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος

Πιστεύουμε σε ένα Θεό, πού είναι όμως ταυτόχρονα τρία πρόσωπα: Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ο Θεός μας δεν είναι μια ατομική ουσία. Είναι Τριάδα Υποστάσεων με μία Ουσία, μία Θέληση και μία Ενέργεια. Ένα Θεόν πιστεύουμε ή όπως λέγει ο ιερός Δαμασκηνός: «μίαν θεότητα εν τρισίν υποστάσεσιν ασυγχύτως ηνωμέναις και αδιαστάτως διαιρουμέναις». Η λογική κατεργασία του Μυστηρίου της Άγιας Τριάδος είναι αδύνατη. Ξεύρουμε γι' αυτό ,ότι μας έχει αποκαλυφθεί. Και αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με το στοχασμό μας, τον αδύναμο και ασθενικό. Χρειάζεται μια ειδική μέθοδος για να προσεγγίσουμε αυτό το Μυστήριο. Και αυτή είναι η μετάνοια, δηλ. η αλλαγή του νου μας πού πρέπει από ανθρωποκεντρικός να γίνει θεανθρώπινος ακολουθώντας στα ίχνη του Κυρίου μας.

ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΑΓΙΟ  ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

+Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη

 

   Μία πρώτη πλάνη είναι η ιδέα που έχουν για την δράσι τού Αγίου Πνεύματος. Εμείς πιστεύουμε ότι από την ημέρα της Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα ευρίσκεται συνεχώς μέσα στην Εκκλησία και δρα συνεχώς. Οι Πεντηκοστιανοί λένε ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν στην αρχή, στον καιρό των Αποστόλων και στη πρώτη χριστιανική περίοδο μέσα στην Εκκλησία, και ότι κατόπιν έφυγε και ξαναγύρισε στις αρχές τού εικοστού αιώνος στην θρησκευτική κίνησι των Πεντηκοστιανών. Και τώρα υπάρχει μέσα στις συναθροίσεις των Πεντηκοστιανών. Μάλιστα ομιλούν για πρώιμη βροχή και για όψιμη, εννοώντας την Παλαιά Πεντηκοστή και την νεωτέρα.