ioulianos

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο «ΜΕΓΑΣ»

Ή Ο «ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ»;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

   Μια ακόμη τραγική ιστορική φιγούρα, η οποία «κείται... εις σημείον αντιλεγόμενον»:  ο αυτοκράτορας Ιουλιανός! Περίπου ένα αιώνα μετά το θάνα­τόν του, ο «εθνικός»1 βυζαντινός ιστορικός Ζώσιμος (5ος αιώνας) τον ονομάζει «Μέγαν». Οι χριστιανοί όμως βυζαντινοί χρονογράφοι θα τού επιφυλάξουν όχι και τόσον κολακευτι­κούς χαρακτηρισμούς, μολονότι η Ανα­τολή γενικότερα δεν κατεδίκασεν τη μνήμην του με τον ίδιον σκληρόν τρό­πον, όπως συνέβη στη Δύση. Κι' αυτό, διότι η εκτίμηση, που έτρεφεν η Ανατο­λή για την ελληνική φιλοσοφίαν, στην οποίαν ο Ιουλιανός προσπάθησε να στηρίξει το όλο μεταρρυθμιστικόν έργον του, δεν ήταν απόβλητη από την ανατο­λική χριστιανικήν παράδοση, ο δε Ιου­λιανός κατανοήθηκε μέσα από την εύλογη για τον 4ον αιώνα γενικότερη διαλεκτική μεταξύ Χριστιανισμού και Ελληνισμού.

alexandreia

ΕΚΑΨΑΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

   Πολλοί και πολύμορφοι είναι οι σύγχρονοι κύκλοι τόσον στην Ελλάδα όσον και στην αλλοδαπήν, που δεν χάνουν ευκαιρίαν κάθε τόσο δια των ηλεκ­τρονικών και έντυπων μέσων ενη­μέρωσης να μας διδάσκουν και υπενθυμίζουν ότι αυτός ο τόσον επαχθής σ' αυτούς Χριστιανισμός μεταξύ των άλλων συμφορών, που επισώρευσεν στην ανθρωπότητα, επέφερεν και δεινά πλήγματα κατά του Πολιτισμού.

paisios23

Άγ. ΠΑΪΣΙΟΣ:

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ,

ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ

ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,

ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ

«Αυτοί που δεν είναι καλά πνευματικά, είναι μερικοί ιερωμένοι που σπουδάζουν ψυχολογία, για να βοηθήσουν τις ψυχές (με ανθρώπινες τέχνες). Και το παράξενο είναι που οι δάσκαλοί τους οι ψυχολόγοι δεν πιστεύουν στον Θεό και δεν παραδέχονται ούτε ψυχή, ή την παραδέχονται με ένα δικό τους τρόπο (σχεδόν όλοι). Από αυτήν την πράξη τους οι κληρικοί αυτοί φανερώνουν ότι πνευματικά είναι άρρωστοι και έχουν ανάγκη από Αγιοπατερικές εξετάσεις, και, αφού θεραπευθούν, τότε θα διακρίνουν και μόνοι τους το άρρωστο αυτό πνεύμα και θα γνωρίσουν παράλληλα και τη θεία Χάρη, για να χρησιμοποιούν στο εξής τις ψυχές που πάσχουν την θεία ενέργεια και όχι τις ανθρώπινες τέχνες.

ipatia

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΥΠΑΤΙΑΣ

ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

    Η δολοφονία της φιλοσόφου Υπατίας το 415 στην Αλεξάνδρειαν και η μνήμη της, αφού συνεκλόνισεν την εποχήν της, διατηρήθηκεν επί αιώνες, αλλά και ρίζωσε βαθύτατα στη μετέπειτα παράδοση και υμνήθηκε στην ποίηση1, όπως αποδεικνύει σε ειδική μελέτη του, ο R. Asmus2. Το τραγικόν αυτό συμβάν αποτέλεσε μάλιστα, στις αρχές τού περασμένου αιώνα και υπόθεση πολύκροτου μυθιστορήμα­τος3, που όμως συγκεκριμένα επιδίω­κε να ενοχοποιήσει τον άγιον Κύριλ­λον, Αρχιεπίσκοπον Αλεξανδρείας, γι' αυτήν τη δολοφονίαν και στρεφό­ταν γενικότερα κατά της ιστορικής αλήθειας γύρω άπ' το έγκλημα αυτό, που έγινε αληθινός θρύλος στο διάβα της Ιστορίας.

CASEREPORT

 CASE REPORT,

Ή ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΑ

ΕΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΟΜΕΝΟΣ

Σωτήρης Αδαμίδης*

Από το βιβλίο: "Θεραπευτική των πατέρων & ψυχανάλυση"

Για αγορά του βιβλίου online

 

   Προ ετών συνομιλώντας με θεολόγο με περγαμηνές και εργασίες και ενεργό καθηγητή σε λύκειο της Αθήνας, τον ρώτησα αν κάνει ψυχανάλυση. Εξεπλάγη και με ρώτησε πως το γνώριζα, αφού δεν το είχε πει σε κανένα με βάση και το σχετικό «συμβόλαιό» του!