ΤΑ   ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Εκκλησιολογικό Δόγμα Β'

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

Στό δεύτερο αυτό μέρος του Εκκλησιολογικού δόγματος θα δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά-ιδιότητες της Εκκλησίας μας. Είναι αυτά που ομολογούμε και στο Σύμβολο της Πίστεως : «Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν…».

 

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Εκκλησιολογικό Δόγμα  Α’

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

Στο ερώτημα «τι είναι η Εκκλησία», η πιο ολοκληρωμένη απάντηση είναι ότι Εκκλησία είναι το σύνολο των ορθοδόξως πιστευόντων στον Χριστό ως Θεάνθρωπο, αρχηγό και σωτήρα αυτών καθώς και σε ολόκληρη την διδασκαλία Του, βαπτισμένων (κληρικών και λαϊκών) στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Όλοι αυτοί μαζί με τους κεκοιμημένους και τους αγγέλους συναποτελούν το Σώμα του Χριστού ο οποίος είναι και η κεφαλή-αρχηγός της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία ως Σώμα Χριστού κάνει συνεχώς λόγο ο Απόστολος Παύλος (π.χ. Εφεσ. α, 22-23).

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα (Γ’)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

Μετά την αναφορά μας στα θεία ιδιώματα του προσώπου του Θεού, είναι λίαν χρήσιμο να γνωρίζουμε και ορισμένα από τα χωρία που συναντά κανείς στην Αγία Γραφή και αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην Αγία Τριάδα.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα (Δ’)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

         Ολοκληρώνοντας το πρώτο δόγμα σ’ αυτό το τέταρτο μέρος θα αναφερθούμε στο Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ισότιμο και ομοούσιο με τα άλλα δυο πρόσωπα, το οποίο συν-δοξάζεται από τον Πατέρα και τον Υιό ενώ εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού (περίπτωση «ταχυδρόμου»).

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα (Β’)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε αναλυτικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεού-Πατέρα (υποστατικά ιδιώματα), και φθάσαμε μέχρι αυτό της προγνώσεως. Ο Θεός προ-γνωρίζει οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί μέσα στον υλικό, φυσικό κόσμο και τα των ανθρώπων όλα και ολόκληρη την πορεία της ανθρωπότητας.