ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα (Β’)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε αναλυτικά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεού-Πατέρα (υποστατικά ιδιώματα), και φθάσαμε μέχρι αυτό της προγνώσεως. Ο Θεός προ-γνωρίζει οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί μέσα στον υλικό, φυσικό κόσμο και τα των ανθρώπων όλα και ολόκληρη την πορεία της ανθρωπότητας.

 

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ :

Τριαδικό Δόγμα   Α’ μέρος

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

     Το πλέον θεμελιώδες δόγμα της Εκκλησίας μας είναι το ότι ο Θεός είναι Μονάδα αλλά και Τριάδα. Ο Θεός είναι λοιπόν ένας (Είς) κατά την φύση του, αλλά Τριαδικός κατά τα πρόσωπα ή όπως λέγονται τις υποστάσεις. Είναι φυσικά δύσκολο ή καλύτερα ακατόρθωτο να αποδείξει κανείς με λογικά επιχειρήματα πώς γίνεται ο ένας Θεός να έχει 3 πρόσωπα και πως αυτά τα πρόσωπα αποτελούν τη μία θεότητα (διαφορετικά θα είχαμε πολυθεΐα). Για το λόγο αυτό μας προειδοποιούν οι Πατέρες της Εκκλησίας να μη «πολυπραγμονούμε», αλλά να ακολουθούμε αυτούς, οι οποίοι τα διδάχθηκαν αυτά από το Άγιο Πνεύμα.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ  ΔΟΓΜΑΤΑ 

Σωτηριολογικό Α'

π. Στέφανος  Στεφόπουλος

 

Η σωτηριολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας εξετάζει την υπό του Ιησού Χριστού σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους, όπως λέγεται «εξ’ αντικειμένου», και την «εξ’ υποκειμένου» αποδοχή (προσοικείωση) και συνεργασία του κάθε ανθρώπου. Σωτηρία σημαίνει την απαλλαγή του ανθρώπου από το προπατορικό αμάρτημα και όλων των συνεπειών αυτού και την επιστροφή του στην αρχική μακαριότητα και δόξα.

 

3f4808b525a42a0bb340252b3c0de1d3 XL 

Η ΠΕΡΙ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

     Τὴν ὕπαρξη τῶν ἀγγέλων μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις. Στὴν Ἁγία Γραφὴ τὴν πρώτη μαρτυρία συναντᾶμε στὴ Γένεση (κεφ. 3, στ. 24) καὶ ἀμέσως μετὰ οἱ ἄγγελοι κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους σὲ σημαίνοντα πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπως στὸν Ἀβραὰμ (Γέν. 18,1), στὸν Λὼτ (Γέν. 19,1), στὸν Ἰακὼβ (Γέν. 28,12), στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ (Ἰησ. Ν. 5,13-15) καὶ σὲ προφῆτες ὅπως ὁ Ἠσαίας, ὁ Ἰεζεκιήλ, κ.ἅ.

 

π. Στέφανος Στεφόπουλος


 

   Τα ορθόδοξα δόγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι αλήθειες της πίστεώς μας οι οποίες μας αποκαλύφθηκαν από την Αγία Τριάδα, διδάσκονται από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση και φυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία η οποία έχει καθήκον να τις διδάξει στο ορθόδοξο πλήρωμα. Τα δόγματα περιχαρακώνουν την αλήθεια και προστατεύουν τους ορθοδόξους από τις πλάνες των αιρετικών. Έχουν για το λόγο αυτό υποχρεωτικό χαρακτήρα που σημαίνει ότι κάθε βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος χριστιανός ορθόδοξος που θέλει να αποτελεί ζωντανό μέλος της Εκκλησίας είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το περιεχόμενο των ορθοδόξων δογμάτων και να τα δέχεται ανεπιφύλακτα ως απολύτως αληθή και ως έχοντα απόλυτο κύρος και αυθεντία.