Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Απόσπασμα από το βιβλίο:

Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

     Ο πατέρας αυτός της Εκκλησίας ασχολήθηκε με το θέμα της αστρολογίας στο βιβλίο του Εξαήμερος (Ο­μιλία ΣΤ), ερμηνεύοντας το Γεν. α' 14 (Και έστωσαν εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρας και εις ενιαυτούς), σε σχέση με τους ισχυρισμούς των υπερμάχων της αστρολογίας, που ακολουθούσαν τις αντιλήψεις των Χαλδαίων. Παραθέτουμε στη συνέχεια το σχετικό από­σπασμα:

Η ΝΗΣΤΕΙΑ

π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

   Ο Μέγας Βασίλειος δίνει τον ακόλουθο ορισμό της νηστείας: «Νη­στεία αληθινή είναι η αποξένωσις από το κακόν, η εγκράτεια της γλώσ­σης, η αποχή από τον θυμόν, ο χωρισμός από τας επιθυμίας, την καταλαλιάν, το ψεύδος και την ψευδορκίαν. Η στέρησις από αυτά είναι αλη­θινή νηστεία. Μέσα εις αυτά λοιπόν η νηστεία είναι αγαθόν».

ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ;

Ο διάβολος ποτέ δεν μπορεί να κάνη καλό!

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΠΟΡΕΙΤΟΥ

ΛΟΓΟΙ Γ'
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ

 

- Γέροντα, μπορεί ένας μάγος να θεραπεύση κάποιον άρρωστο;

- Μάγος και να θεραπεύση άρρωστο άνθρωπο! Έναν που τραντάζεται από το δαιμόνιο, αυτόν  μπορεί  να  τον  κάνη  καλά  στέλνοντας  το  δαιμόνιο  σε  άλλον.  Γιατί  ο  μάγος  με  τον  διάβολο  είναι  συνέταιροι,  οπότε  λέει  στον  διάβολο:  ‘'Βγες  από  αυτόν  και  πήγαινε  στον τάδε''. Βγάζει λοιπόν το δαιμόνιο από εκείνον και συνήθως το στέλνει σε κάποιον συγγενή του ή γνωστό του που έχει δώσει δικαιώματα στον  διάβολο. Λέει μετά  αυτός που είχε  το δαιμόνιο:  ‘'εγώ  υπέφερα,  αλλά  ο  τάδε  μ'  έκανε  καλά'',  και  έτσι  γίνεται  διαφήμιση.  Και γυρίζει τελικά το δαιμόνιο σε συγγενείς ή σε γνωστούς. Αν κάποιος, ας υποθέσουμε, είναι καμπουριασμένος  από  δαιμονική  επήρεια,  μπορεί  ο  μάγος  να  διώξη  το  δαιμόνιο  από εκείνον,  να  το  στείλη αλλού και  να σηκωθή όρθιος  ο καμπούρης. Αν όμως έχη καμπούρα από αναπηρία, δεν μπορεί ο μάγος να τον κάνη καλά.

Μου  είπαν  για  μια  γυναίκα  ότι θεραπεύει  αρρώστους,  χρησιμοποιώντας  διάφορα αγιωτικά. Όταν άκουσα τι κάνει, έμεινα κατάπληκτος από την τέχνη του διαβόλου. Κρατάει έναν σταυρό και ψάλλει διάφορα τροπάρια. Ψάλλει π.χ. το ‘'Θεοτόκε Παρθένε'' και, μόλις φθάση  στο  ‘'ευλογημένος  ο  καρπός  της  κοιλίας  σου'',  φτύνει  κοντά  στον  σταυρό, βλασφημάει  δηλαδή  τον  Χριστό,  γι'  αυτό  την  βοηθάει  μετά  το  ταγκαλάκι.  Έτσι,  μερικούς που  είναι  άρρωστοι,  έχουν  μελαγχολία  κ.λπ.  από  δαιμονική  επήρεια  και  οι  γιατροί  δεν μπορούν να  τους κάνουν καλά,  αυτή  τους  θεραπεύει,  γιατί  διώχνει  το  δαιμόνιο που προκαλεί το βάρος, το στέλνει σε άλλον, και απαλλάσσονται εκείνοι από την θλίψη. Και πολλοί την  έχουν  για  αγία!  Την  συμβουλεύονται,  και  λίγο-λίγο  βλάπτει  την  ψυχή  τους,  τους καταστρέφει.

Χρειάζεται πολλή προσοχή. Να φεύγη κανείς μακριά από τους μάγους και τα  μάγια, όπως φεύγει μακριά από  την φωτιά και  τα  φίδια. Να  μην  τα  μπλέκουμε  τα πράγματα. Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να κάνη καλό. Μόνον τις αρρώστιες που προκαλεί ο ίδιος μπορεί να θεραπεύση.

Είχα  ακούσει  το  εξής  περιστατικό:  Ένας  νεαρός  είχε  μπλέξει  με  κάποιον  μάγο  και ασχολήθηκε με μαγικά. Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστησε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μήνες ξοδεύτηκε ο πατέρας του,  γιατί δεν είχαν τότε ασφάλεια, για  να βρουν τι έχει. Οι γιατροί δεν  του  έβρισκαν  τίποτε.  Είχε  γίνει  χάλια.  Τι  κάνει  τότε  ο διάβολος!  Του  εμφανίζεται  σαν τον  Τίμιο  Πρόδρομο,  που  τον  είχαν  πολιούχο  στον  τόπο  του,  και  του  λέει:  ‘'Θα  σε  κάνω καλά, αν ο πατέρας σου χτίση μία εκκλησία''. Το είπε το παιδί στον πατέρα του κι εκείνος ο καημένος είπε: ‘'παιδί μου είναι, όσα έχω να τα δώσω, αρκεί να γίνη καλά'', και έταξε στον Τίμιο Πρόδρομο να του χτίση εκκλησία. Ο διάβολος έφυγε και το παιδί έγινε καλά. Έκανε το... θαύμα! Όποτε λέει ο πατέρας: ‘'Εγώ έταξα να χτίσω εκκλησία. Πρέπει να εκπληρώσω το  τάμα  μου''.  Δεν  είχαν  και  οικονομική  άνεση  και,  για  να  χτίση  τον  ναό,  πούλησε  όσα χωράφια είχαν. Έδωσε όλη την περιουσία του. Τα παιδιά του έμειναν στον δρόμο. Αγανάκτησαν, ‘'να λείψη η Ορθοδοξία'' είπαν, και έγιναν Ιεχωβάδες. Βλέπεις τον διάβολο τι κάνει;

Φαίνεται, εκεί δεν υπήρχαν Ιεχωβάδες και βρήκε αυτός τρόπο να γίνουν κι εκεί Ιεχωβάδες!

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ

Αρχιμ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ

(Από το βιβλίο: ΝΕΦΕΛΑΙ ΑΝΥΔΡΟΙ)

 

   Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα επιτρέψη στην Εκκλησία να περάση μέσα από την δοκιμασία, μέσα από την στενή σήραγγα της Μ. Θλίψεως, άλλα συγχρόνως θα την προστατεύη. Θα συμπαραστέκη στους δικούς του και θα τους ενισχύη, ώστε να ξεφύγουν την λιποψυχία, την υποχώρησι, την άρνησι και την πτώσι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

«Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ-Ο ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ-ΕΣΣΑΪΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  ΑΘΗΝΑ 1999

αρχιμ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΩΦ

 

     Στο κεφάλαιο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα αντιπαραλληλίσουμε θέσεις των Εσσαίων και της Βίβλου για να φανεί το αβυσσαλέο χάσμα μεταξύ τους, απόδειξη ότι ο Χριστιανισμός δεν πήρε απολύτως τίποτε από τους Εσσαίους, όπως ισχυρίζεται το εξεταζόμενο μυθιστόρημα και όπως ισχύει και για κάθε είδος «τροφοδοσίας» του (από Ινδία, Αίγυπτο κλπ κλπ).