3f4808b525a42a0bb340252b3c0de1d3 XL 

Η ΠΕΡΙ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

     Τὴν ὕπαρξη τῶν ἀγγέλων μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις. Στὴν Ἁγία Γραφὴ τὴν πρώτη μαρτυρία συναντᾶμε στὴ Γένεση (κεφ. 3, στ. 24) καὶ ἀμέσως μετὰ οἱ ἄγγελοι κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους σὲ σημαίνοντα πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπως στὸν Ἀβραὰμ (Γέν. 18,1), στὸν Λὼτ (Γέν. 19,1), στὸν Ἰακὼβ (Γέν. 28,12), στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ (Ἰησ. Ν. 5,13-15) καὶ σὲ προφῆτες ὅπως ὁ Ἠσαίας, ὁ Ἰεζεκιήλ, κ.ἅ.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ  ΔΟΓΜΑΤΑ 

Σωτηριολογικό Α'

π. Στέφανος  Στεφόπουλος

 

Η σωτηριολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας εξετάζει την υπό του Ιησού Χριστού σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους, όπως λέγεται «εξ’ αντικειμένου», και την «εξ’ υποκειμένου» αποδοχή (προσοικείωση) και συνεργασία του κάθε ανθρώπου. Σωτηρία σημαίνει την απαλλαγή του ανθρώπου από το προπατορικό αμάρτημα και όλων των συνεπειών αυτού και την επιστροφή του στην αρχική μακαριότητα και δόξα.

 

ΤΙ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ;

 

Ποια διαφορά έχει το είδωλο από την εικόνα;

  Η βασική διαφορά του ειδώλου από την εικόναέγκειται σ' αυτό που υπογραμμίζει ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ότι η εικόνα είναι «ομοίωση» με το υπαρκτό,ενώ το είδωλο είναι «ομοίωση» με το ανύπαρκτο. 

 

π. Στέφανος Στεφόπουλος


 

   Τα ορθόδοξα δόγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι αλήθειες της πίστεώς μας οι οποίες μας αποκαλύφθηκαν από την Αγία Τριάδα, διδάσκονται από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση και φυλάσσονται μέσα στην Εκκλησία η οποία έχει καθήκον να τις διδάξει στο ορθόδοξο πλήρωμα. Τα δόγματα περιχαρακώνουν την αλήθεια και προστατεύουν τους ορθοδόξους από τις πλάνες των αιρετικών. Έχουν για το λόγο αυτό υποχρεωτικό χαρακτήρα που σημαίνει ότι κάθε βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος χριστιανός ορθόδοξος που θέλει να αποτελεί ζωντανό μέλος της Εκκλησίας είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το περιεχόμενο των ορθοδόξων δογμάτων και να τα δέχεται ανεπιφύλακτα ως απολύτως αληθή και ως έχοντα απόλυτο κύρος και αυθεντία.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

    Στην ιστορία της Χριστιανικής τέχνης, έγινε ευρύτατη χρήση των διαφόρων συμβόλων. Περί των συμβολισμών αυτών γράφουν στα έργα τους οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς Τερτυλλιανός και Κλήμης Αλεξανδρείας. Ο Τερτυλλιανός πρώτος αναφέρει τη χρήση της παραστάσεως του καλού Ποιμένος, ενώ ο Κλήμης υποδεικνύει ότι τα καταλληλότερα συμβολικά χαράγματα στις σφραγίδες και τα δαχτυλίδια των Χριστιανών ήταν το ψάρι, το πλοίο, η λύρα και η άγκυρα. Ποικίλα σύμβολα ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούνται για να διακοσμήσουν εικονοστάσια, άμβωνες, δεσποτικά, καθίσματα, άμφια, ιερά σκεύη, δάπεδα κ.α. Μερικά από αυτά είναι : το Α και Ω, η άγκυρα, η άμπελος, τα άνθη, ο ιχθύς, ο λέων, τα πτηνά και βεβαίως πάνω από όλα το μεγαλύτερο και ισχυρότερο σύμβολο της Εκκλησίας μας, ο Τίμιος Σταυρός.