ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ   (1)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

 

Το μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος το συνέστησε ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με μια πράξη που είναι το βάπτισμά Του στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και με το λόγο Του:"Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος".(Ματθ. κη', 19)

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

π ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

             Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τα μνημόσυνα και γενικά τις προσευχές υπέρ των κεκοιμημένων αδελφών. Η πίστη σε προσωπική ύπαρξη μετά θάνατο και ο τρυφερός δεσμός της αγάπης πού μας συνδέει με τούς απελθόντες αδελφούς δικαιώνει τα μνημόσυνα.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ;

π. Στέφανος Στεφόπουλος  

    Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για το ευρωπαϊκό σύνταγμα μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών και όχι μόνο. Συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία να μη γίνει η παραμικρή άμεση αναφορά στις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες που θα έχει μια τέτοια ενέργεια. Αλλά και στην πολύπαθη Ελλάδα πολλοί είναι αυτοί που επιδιώκουν την απάλειψη από το προοίμιο του ελληνικού συντάγματος την αναφορά στην Αγία και Ομοούσιο και Αδιαίρετη Τριάδα. Μερικοί ισχυρίζονται ότι : α) η εν λόγω αναφορά του ελληνικού συντάγματος καταπιέζει τις ανθρώπινες ελευθερίες(!!!), ενώ δεν έχει και νομική ισχύ και β) ότι δεν μπορεί να γίνει αναφορά στο Χριστιανισμό όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύνταγμα γιατί "ο Χριστιανισμός δεν αποτελεί θεμελιώδη αξία, αλλά ιστορία" για την Ευρώπη(!!!).

 

8eia koinonia

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ :

ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ;

π. Στέφανος Στεφόπουλος  

 

     Στις μέρες μας συναντάμε πολλούς οι οποίοι αν και υποστηρίζουν ότι είναι πιστοί Χριστιανοί Ορθόδοξοι, στην πράξη φανερώνουν το ανάποδο. Αν τους ρωτήσει κανείς περί της πίστεώς τους θα πουν ασυλλόγιστα και αβασάνιστα ,πολλές φορές, ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό αλλά "με τον τρόπο τους"! Αυτός ο τρόπος όμως συνηθέστατα είναι απλά και στην πράξη η αναίρεση της ορθοδόξου πίστεως. Πιστεύουν πολλοί σε ένα Θεό απρόσωπο, χωρίς νόημα και ουσία. Δέχονται τον Ιησού Χριστό ως ένα μεγάλο προφήτη (μουσουλμάνοι), ως έναν αναμορφωτή, ως έναν επαναστάτη, μια μεγάλη προσωπικότητα, ή έστω ως ένα Θεό, αλλά όχι τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό τον σαρκωθέντα και παθόντα, σταυρωθέντα και Αναστάντα εκ νεκρών! Αν το πίστευαν αυτό θα ήξεραν ότι ο Θεός είναι προσωπικός μεν Θεός και ότι ο καθένας μας έχει μια διαφορετική εμπειρία της παρουσίας του ανάμεσά μας, αλλά και ότι έχει ένα θέλημα που είναι να τηρούμε τις εντολές Του για να δείχνουμε έτσι ότι Τον αγαπούμε.

aggelos 2

Η ΠΕΡΙ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

π. Στέφανος  Στεφόπουλος

 

     Τὴν ὕπαρξη τῶν ἀγγέλων μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοσις. Στὴν Ἁγία Γραφὴ τὴν πρώτη μαρτυρία συναντᾶμε στὴ Γένεση (κεφ. 3, στ. 24) καὶ ἀμέσως μετὰ οἱ ἄγγελοι κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους σὲ σημαίνοντα πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅπως στὸν Ἀβραὰμ (Γέν. 18,1), στὸν Λὼτ (Γέν. 19,1), στὸν Ἰακὼβ (Γέν. 28,12), στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ (Ἰησ. Ν. 5,13-15) καὶ σὲ προφῆτες ὅπως ὁ Ἠσαίας, ὁ Ἰεζεκιήλ, κ.ἅ.