ΟΛΗ  Η  ΑΛΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ»

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΕΙΔΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ;

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΙΠΠΑ

 Δρ. Συνταγμ. Δικαίου

 

   [...] Η προαναφερόμενη περί απαγορεύσεως προσηλυτισμού ελληνική διάταξη έχει φθάσει ως γνωστόν και μέχρι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει επ’ αυτής εκδοθεί η από 25.5.1993 απόφαση του δικαστηρίου αυτού (υπόθεση Κοκκινάκη κατά Ελλάδος Νομικό Βήμα 42 σελ. 528).

"ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ" ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ (ΣΕΚΤΕΣ)

π. Στέφανος Στεφόπουλος

  

Πριν από λίγο καιρό μάθαμε από τηλοψίας για την επονομαζόμενη "Λευκή Αδελφότητα" που δραστηριοποιούταν στον Πειραιά και εφάρμοζε, μεταξύ άλλων , τεχνικές "πλύσεως εγκεφάλου" στα θύματά της. Σίγουρα, αυτή δεν είναι η μόνη ομάδα που λυμαίνεται των δημοκρατικών μας θεσμών και της κοινωνικής μας ανοχής. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες ομάδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που χαρακτηρίζονται σέκτες (sects) ή καταστροφικές λατρείες -εισαγόμενες κυρίως από τις Η.Π.Α.. Σε ένα πρόσφατο άρθρο της η έγκυρη εφημερίδα "Le Monde Diplomatique" τόνιζε πως οι αιρέσεις που κυκλοφορούν σήμερα στην Ευρώπη αποτελούν το Δούρειο Ίππο των Η.Π.Α. στην περιοχή μας!

«ΛΑΤΡΕΙΕΣ» (cults) ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

 

Η ΚΡΥΦΗ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

   Έχουμε συχνά αναφερθεί στις μεθο­δεύσεις των «λατρειών» (cults) για την ενσωμάτωση οπαδών στις τάξεις τους. Η άσκηση σκληρής εργασίας, η στέρηση του ύπνου, η περιορισμένη η ειδική διατροφή, η απομόνωση από το παλαιό περιβάλλον και η μονοπώληση της πληροφόρησης είναι λίγα από τα εργαλεία που οι ομάδες αυτές χρησιμοποιούν, ώστε συχνά να παραλ­ληλίζονται οι μέθοδοι αυτές με τις μεθό­δους πλύσης εγκεφάλου που ασκούνται σε αιχμαλώτους πολέμου.