Ο ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΑΑΝ

(Α' Σαμ. 23, 24-28)

Ένα σύμβο­λο της θεϊκής αγάπης και προνοίας, για κάθε δίκαιο που διώκεται άδικα, για κάθε ευσεβή που εναποθέτει τις ελπίδες του στην πρόνοια τού ου­ράνιου Πατέρα, για κάθε πιστό που ξέρει να ομολογή σαν τον Δαβίδ, ότι ο Κύριος αποτελεί το καταφύγιό του

Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη

(1940-2009)

   Βρισκόμαστε στα χρόνια που βασιλεύει στον Ισραήλ ο Σαούλ, χί­λια είκοσι περίπου έτη προ Χριστού. Όχι ο καλός Σαούλ που εφήρμοζε το θέλημα τού Κυρίου και υπάκουε στον «άνθρωπο τού Θεού» δηλ. στον Σαμουήλ. Αλλά ο Σαούλ που ξεστράτισε και έγινε όργανο των δαιμόνων που υποδουλώθηκε στο πάθος της αντιζηλίας και τού φθό­νου εναντίον τού Δαβίδ, τον οποίον αγωνιζόταν με μανία να εξοντώση.

 

vasilios 1

Η ΑΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου 

   Ο πραγματικός άγιος Βασίλειος -και όχι ο περιορίζων το νόημα του Χριστιανισμού σε προσωρινές στιγμές κοσμικής ευτυχίας, τυπολατρικώς μόνο καλός αφού διακρίνει και βραβεύει μόνο τα ‘καλά’ παιδιά, καλοθρεμμένος και μη ασκητικός, παππούλης δυτικών και καταναλωτικών προτύπων- γεννήθηκε στην Νεοκαισάρεια του Πόντου και στο χωριό Άννησα, το 330 μ.Χ. ΜΕΓΑΛΩΣΕ στην Καισάρεια της Καππαδοκίας και βίωσε τη θαλπωρή μιας ουσιαστικά ευσεβούς οικογένειας. ΜΟΡΦΩΘΗΚΕ πολύ, πρώτα από τον πατέρα του Βασίλειο, μετά στην Κωνσταντινούπολη, την Νικομήδεια, και στο πανεπιστήμιο της Αθήνας για πέντε χρόνια (350-355).

 12

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

κατά τους «χρονολόγους» και χρονογράφους

μέχρι και τον γ’ μ.Χ. αιώνα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

   Σε δύο προηγούμενα κείμενά μας ασχοληθήκαμεν εξ επόψεως ιστο­ρικής με την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Συγκεκριμένα στο ένα, σχετικό με την καθιέρωση σε Ανατολήν και Δύση της γιορτής των Χριστου­γέννων, και στο άλλον, αναφερόμενον στη χρο­νολογίαν και ημερομηνίαν αυτού τούτου του ιστορικού γεγονότος «της κατά σάρκα γεν­νήσεως του Ιησού Χριστού», σύμφωνα με τις οπωσδήποτε ισχνές σχετικές ιστορικές μαρτυρίες των Ευαγγελίων. Και σαν τέτοιες ιστορικές ενδείξεις είχαμεν τότε αναφέρει και αναλύσει τέσσαρες, τις εξής:

jesus 11

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
 

  Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρίζω.

Βοσκών φωνές φτάνουν στ' αυτιά μου. Δεν παίζουν σήμερα με τις φλογέρες τους κάποιον τυχαίο σκοπό. Τα χείλη τους ψάλλουν ύμνο ουράνιο.

Οι άγγελοι υμνολογούν, οι αρχάγγελοι ανυμνούν, ψάλλουν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ. Πανηγυρίζουν όλοι, βλέποντας το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς.

gennisis 212

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΝ… «ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ»!

ΠΟΙΑ Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

    Στο υπ' αριθμόν 1 φυλλάδιό μας, εκείνο του Νοέμβρη -Δεκέμβρη του 1998, διεξερχόμενοι το θέμα της καθιέρωσης της γιορτής των Χριστουγέννων στην αρχαίαν Εκκλησίαν, αναφέ­ραμε, μεταξύ άλλων και ότι οι τότε Χριστιανοί καθυστέρησαν κάπως αρκετά να επιδείξουν ενδιαφέρον για την ιστορίαν και μάλιστα τη χρονολογίαν και ημερομηνίαν της ίδιας της Γέννη­σης του Ιησού Χριστού. Είχαμε, μάλιστα, υπογραμμίσει τότε, ότι για τους πρώτους Χριστιανούς δεν είχεν και τόση σημασίαν η ενασχό­ληση γενικά με τη Γέννηση -τέτοια επίδοση μάλλον τους θύμιζεν ειδωλολατρίαν - όσην είχεν ο προσδιορισμός του θανάτου, εν γένει, και, προκειμένου για τον Ιησούν Χριστόν, εκείνος της Σταύρωσης και Ανάστασής Του.